Wedstrijd Open NK Weekend
12 en 13 oktober 2024

Locatie: Hondenschool Dogmania
Oosterringweg 51
8314 PS Bant
Ondergrond: Foam vloer
Grootte van de ring: ongeveer 12 x 15 meter - Jury aan de korte zijde
Jury Volgt nog


Inschrijven kan vanaf 12 augustus t/m 13 september 2024 Let op! VOL = VOL

Zaterdag 12 oktober
Deze dag is een gewone wedstrijddag, dus open voor alle (recreatie-)kwalificatie en fun klasses
Zondag 13 oktober
Deze dag is het Open NK, dus enkel open voor (recreatie-)kwalificatie klasses


Info over de betaling:
Na inschrijven dient u het bedrag over te maken op IBAN rekeningnummer NL 71 RABO 0157 8362 07 ten name van Nederlandse Dog Dance Bond
onder vermelding van:
1. Datum van de wedstrijd
2. Klasse waarin de combinatie wenst deel te nemen
3. Naam geleider & Roepnaam hond
4. Als er voor meerdere honden in een keer betaald wordt ook duidelijk aangeven welke hond in welke klasse

Tot ziens op 11/12 okober aanstaande
Bestuur NDDB