nlenfrde

Aanvraagformulier lidmaatschap / startkaart
Met dit formulier kunt u het volgende aanvragen :

-- Lidmaatschap met startkaart (€ 30,00)
-- Lidmaatschap zonder startkaart (€ 20,00)
-- Extra startkaarten bij bestaand lidmaatschap (€ 7,50)

-- Per handler/hond kan men maar één formulier invullen

Wanneer u ook het formulier voor automatisch incasso invult, wordt de contributie automatisch afgeschreven en uw lidmaatschap jaarlijks verlengd tot opzegging

Gegevens Handler

Gegevens Hond

Vul onderstaande gegevens in indien deze van toepassing zijn.
Bij "Lidmaatschap zonder startkaart" graag bij onderstaande vragen "N.V.T." invullen, omdat invullen verplicht is

Indien u eerder met bovenstaande hond een startkaart hebt gehad, graag hieronder dat nummer invoeren.
Indien u met een andere hond een startkaart hebt, graag de naam van de hond en startkaartnummer invullen

Kosten :
-- Lidmaatschap met startkaart -- € 30,00
-- Lidmaatschap zonder startkaart -- € 20,00
-- Extra startkaart bij bestaand lidmaatschap -- € 7,50

Betaling:
De betaling dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL 71 RABO 0157 836 207 op naam van de Nederlandse Dog Dance Bond, onder vermelding van "Lidmaatschap" of "Startkaart", Voor en achternaam en eventueel de naam van de hond, zoals vermeld op het aanvraagformulier. Bij een heraanvraag dient men tevens het startkaartnummer aan te geven. Wij verzoeken u vriendelijk om voor elke handler/hond-combinatie een aparte transactie te doen.

U hebt ook de mogelijkheid om het automatisch incasso formulier in te vullen en op te sturen. U hoeft dan niets te doen voor wat betreft de betalingen. Voordeel is ook dat uw lidmaatschap automatisch jaarlijks wordt verlengd tot opzegging.
Indien u kiest voor de automatisch incasso, dient u de eerste betaling zelf te doen. Na de eerste betaling zullen de vervolgbetalingen van contributie automatisch gaan.

AVG
Met ingang van 25 mei 2018 treed de privacywet in werking.
Dit houdt onder andere in, dat wij van u toestemming nodig hebben om de door u ingevulde gegevens op te slaan en te gebruiken zoals vermeld in onze privacyverklaring

Om toestemming te geven dient u hieronder uw naam voluit te vermelden.

Ik geef bij deze de NDDB toestemming om mijn persoonlijke gegevens te gebruiken zoals vermeld in de privacyverklaring. De verklaring heb ik ook doorgenomen.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van alle nieuws van de NDDB?
Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief

AANMELDEN 

lijn onder