nlenfrde

Uitslag stemming selectie procedure NK

4 september 2015

Beste NDDB leden en dogdancers,

Dinsdag 1 september was de laatste dag waarop de leden konden stemmen over het wel of niet aanpassen van de selectieprocedure voor het Nederlands Kampioenschap 2015. Men kon stemmen of het percentage van 50% (5 wedstrijden), zoals genoemd in de selectieprocedure, gehandhaafd zou blijven, wat in zou houden dat een combinatie alleen voor een titel in aanmerking kan komen als deze op minimaal 5 wedstrijden in de desbetreffende divisie heeft gestart, of dat dit percentage verlaagd zou worden naar 33% (3 wedstrijden).

Er hebben in totaal 21 mensen gestemd. De stemmers waren (alfabetische volgorde): Marina Delsink, Janny Drost, Danielle van Duin, Nikky Goes, Sofie Greven, Hilde Heeringa, Bregtje Hut, Andre de Jong, Nathalie Klaassen, Wies Koelewijn, Marina Krom, Tanja Leblanc, Natasja Meulenkamp, Esther Niemeijer, Margreet Oerlemans, Eline van Oosterom, Chantal Oudt, Marga Verdegem, Grietje Wagenaar, Esther Wijma en Minna Yrjana.

18 personen, het ruime merendeel, stemden voor het aanhouden van 33% (3 wedstrijden).
3 personen stemden voor het aanhouden van 50% (5 wedstrijden).

Deze uitslag houdt in dat voor het NK 2015 de selectieprocedure aangepast wordt van 50% naar 33%, en dat een combinatie, om voor de titel in aanmerking te komen, een minimum van 3 wedstrijden heeft moeten lopen in de desbetreffende divisie (HTM / Freestyle), i.p.v. 5 wedstrijden. Dit, naast de overige selectie voorwaarden.

Let op: combinaties die minder dan 3 wedstrijden gelopen hebben en/of niet aan de overige selectievoorwaarden voldoen mogen ook meedoen op het NK, maar komen niet voor een titel in aanmerking. Er kunnen ook gewoon promotiepunten en andere prijzen verdiend worden, net als op iedere andere wedstrijd.

De selectieprocedure voor het Nederlands Kampioenschap 2015 wordt nu als volgt:
Elke combinatie met een NDDB-startkaart kan deelnemen aan het NK. Om voor een titel in aanmerking te komen dient een combinatie echter aan enkele voorwaarden te voldoen.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de titel Nederlands Kampioen (Junioren) zijn:
- De handler is NDDB-lid
- De handler heeft de Nederlandse nationaliteit
- De combinatie is op minstens 33% van het aantal in 12 maanden (*) georganiseerde NDDB wedstrijddagen gestart in een kwalificatieklasse van de betreffende divisie (Heelwork to Music en/of Freestyle).

Opmerking: als 33% van de wedstrijden geen rond aantal geeft dan wordt dit aantal afgerond naar boven.

(*) Met '12 maanden' wordt bedoeld: een periode van 12 maanden, terugtellend vanaf 3 maanden voor de sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: de sluitingsdatum van inschrijving voor een NK valt op 5 april 2015. Er wordt dan naar het aantal wedstrijden gekeken dat in de periode van 5 januari 2014 t/m 5 januari 2015 gehouden is.

Inschrijven voor het NK kan nog t/m 25 september 2015. Het bestuur hoopt op een grote opkomst en een sportieve wedstrijd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Esther Niemeijer,
Secretaris
lijn onder

Workshop na NK op 12 oktober

30 augustus 2015

We zijn als organisatie en NDDB heel blij te mogen aankondigen dat onze NK juryleden Šimona Drábková en Daniela Šišková op 12 oktober 2015 een workshop Dogdance gaan geven. Er wordt aandacht besteed aan zowel Heelwork als Freestyle. De workshop is geschikt voor alle Dogdancers. Er wordt rekening gehouden met het niveau waarop je samen met je hond danst. De dames kunnen onder andere naar aanleiding van het jureren adviezen geven waardoor je routine nog beter wordt.
lijn onder

Notule ALV 31 mei 2015

21 augustus 2015

Met onderstaande link kunt u de notule van de Algemene Ledenvergadering van 31 mei j.l. inzien.
ALV 31 mei 2015
lijn onder

Brief aan de leden

20 augustus 2015

Beste NDDB leden,

Op 18 augustus jl. is er per e-mail een brief de deur uit gegaan naar alle leden, betreffende de selectiecriteria voor het NK 2015. Hieronder volgt de tekst van de brief. Ben je NDDB-lid, maar heb je de e-mail niet ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met Esther Niemeijer via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De tekst van de brief:

Leeuwarden, 18 augustus 2015
Geachte NDDB-leden,

Op de Algemene Leden Vergadering van 21 juni 2014 is besloten om voor het Nederlands Kampioenschap van 2015, welke op 10 en 11 oktober aanstaande gehouden zal worden, een nieuwe selectieprocedure op te stellen. De selectieprocedure zoals deze destijds is opgesteld is gaat als volgt:

***
9.1 SELECTIECRITERIA NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Elke combinatie met een NDDB-startkaart kan deelnemen aan het NK. Om voor een titel in aanmerking te komen dient een combinatie echter aan enkele voorwaarden te voldoen.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de titel Nederlands Kampioen (Junioren) zijn:
- De handler is NDDB-lid
- De handler heeft de Nederlandse nationaliteit
- De combinatie is op minstens 50% van het aantal in 12 maanden (*) georganiseerde NDDB wedstrijddagen gestart in een kwalificatieklasse van de betreffende divisie (Heelwork to Music en/of Freestyle).

Opmerking: als 50% van de wedstrijden geen rond aantal geeft dan wordt dit aantal afgerond naar boven. Voorbeeld: als er 9 wedstrijddagen geweest zijn dient men 4.5 ( = 5) wedstrijden gelopen te hebben.

(*) Met '12 maanden' wordt bedoeld: een periode van 12 maanden, terugtellend vanaf 3 maanden voor de sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: de sluitingsdatum van inschrijving voor een NK valt op 5 april 2015. Er wordt dan naar het aantal wedstrijden gekeken dat in de periode van 5 januari 2014 t/m 5 januari 2015 gehouden is.
***

In de periode van 12 maanden die voor dit NK geldt (de periode van 25 juni 2014 t/m 25 juni 2015), zijn er 9 wedstrijddagen georganiseerd. Dit betekent, wanneer bovenstaande selectie criteria gehanteerd wordt, dat een handler/hond combinatie op 5 wedstrijden heeft moeten starten, om in aanmerking te komen voor de titel, in de desbetreffende divisie (HTM en/of Freestyle).

Het bestuur heeft een overzicht gemaakt van de hoeveelheid handler/hond combinaties die, als de zogenaamde 50% regeling gehanteerd wordt, op het aankomende NK in aanmerking komen voor de titel Nederlands Kampioen. Het bestuur is erg geschrokken van de lage uitkomst.
Bij de divisie HTM is er slechts één combinatie die de 50% behaald heeft. Dit terwijl er 18 combinaties HTM gelopen in de periode van 12 maanden. Bij de divisie Freestyle ligt het percentage iets hoger; hier komen 10 combinaties in aanmerking voor de titel, terwijl er 41 mensen hebben meegedaan in deze divisie. Wat betreft de Junioren is er geen enkele combinatie die de 50% gehaald heeft. Dit terwijl er wel junioren zijn, en ook gestart hebben. Dit zou betekenen dat er dit jaar geen kampioen zal zijn bij de Junioren, en dat de HTM kampioen reeds voor het NK bekend is.

Wij concluderen dat de regel, in ieder geval dit afgelopen jaar, niet naar behoren gewerkt heeft, en dat 50% een te hoog streven geweest is voor de gemiddelde wedstrijdloper. Het wedstrijdelement van de belangrijkste wedstrijd van dit jaar, het NK, wordt hierdoor sterk vermindert. Het bestuur vindt dit een kwalijke zaak en heeft daarom met behulp van een jurist bekeken of er mogelijkheden zijn om de 50% regel te wijzigen, zodat er tijdens de NK een eerlijk competitie is.

De 50% regel voor het Nederlands Kampioenschap is destijds opgesteld om ervoor te zorgen dat er meer inschrijvingen op wedstrijden komen, en om de strijd om de titel op het NK eerlijker te maken; zij die nauwelijks inschrijven, hadden zo geen recht meer op de titel. Het inschrijvingsaantal verhogen is echter, zo blijkt uit de cijfers van de afgelopen 9 wedstrijden, niet gelukt. In tegendeel zelfs; deze regel kan er voor zorgen dat er tijdens het NK veel minder deelnemers dan andere jaren aanwezig zullen zijn, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn. Ook het verkrijgen van een eerlijke strijd op het NK lijkt mislukt, met een dermate laag percentage van de wedstrijdlopers die de 50% behaald heeft.

Het feit, dat de wedstrijdkalender zo laat bekend is, heeft hier ook niet aan bijgedragen. Hierdoor is het namelijk niet voor alle leden mogelijk om aan de wedstrijden mee te doen. Juryleden die hun eigen klassen gejureerd hebben, is het ook moeilijker gemaakt om de 50% te behalen. Er staat immers niks vast over compensatie.

Het bestuur stelt om deze redenen voor om het benodigde percentage wedstrijden voor het NK 2015 aan te passen, en wel van 50% naar 33,3%. Dit houdt in dat een combinatie op minimaal 3 wedstrijden gelopen moet hebben (in de desbetreffende divisie) om in aanmerking te komen voor de titel, in plaats van 5. Deze maatregel zal gelden tot en met 31 december 2015. Op de eerstkomende ALV zal de 50% regeling opnieuw besproken gaan worden.

Wanneer het percentage naar 33,3% verlaagd wordt, komen er veel meer combinaties in aanmerking voor de titel (te weten 7 bij HTM en 18 bij Freestyle). Dit geeft in de ogen van het bestuur een competitieve, eerlijkere strijd, en een waarschijnlijker klassement op het Nederlands kampioenschap.
Het bestuur neemt over het bovenstaande geen beslissing zonder de goedkeuring van de leden. Het bestuur is zeer geïnteresseerd in de mening van de leden, en roept daarom bij deze de leden op voor een tussentijdse - spoed - ALV, waarin gestemd zal worden over het percentage dat voor het NK 2015 gehanteerd zal gaan worden.

De procedure van de tussentijdse ALV is als volgt:
Alleen NDDB-leden die hun contributie voor het jaar 2015 betaald hebben, mogen hun stem uitbrengen.
Er wordt schriftelijk, per e-mail, gestemd. De stemmingsperiode duurt 14 dagen en loopt vanaf morgen (woensdag 19 augustus) tot en met dinsdag 1 september.

Gestemd zal worden over de volgende opties:
- Optie 1: een percentage van 50% (5 wedstrijden) aanhouden voor het NK 2015
- Optie 2: een percentage van 33% (3 wedstrijden) aanhouden voor het NK 2015

Stemmen kan door middel van het beantwoorden van deze mail. Gelieve te antwoorden middels 'Allen beantwoorden'.
Na afloop van de stemmingsperiode worden alle uitgebrachte stemmen, en de totale uitslag, gepubliceerd op de NDDB-website. De namen van de stemmers worden hierbij gepubliceerd, ter controle. De uitslag zal bindend zijn voor het NK 2015.

Bij vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met Esther Niemeijer, secretaris, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Esther Niemeijer,
NDDB secretaris
lijn onder

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van alle nieuws van de NDDB?
Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief

AANMELDEN 

lijn onder

Kalender

Via deze link kunt u het overzicht van alle selectiewedstrijden downloaden met de bijbehorende internationale wedstrijden

2021  
24 oktober 2021 Algemene Ledenvergadering
Meer informatie volgt
12 december 2021 Selectiewedstrijd "Ouwe Sunderklaas" te Ruinerwold
Georganiseerd door Bestuur NDDB
Meer informatie en inschrijven