nlenfrde

Brief aan de leden

20 augustus 2015

Beste NDDB leden,

Op 18 augustus jl. is er per e-mail een brief de deur uit gegaan naar alle leden, betreffende de selectiecriteria voor het NK 2015. Hieronder volgt de tekst van de brief. Ben je NDDB-lid, maar heb je de e-mail niet ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met Esther Niemeijer via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De tekst van de brief:

Leeuwarden, 18 augustus 2015
Geachte NDDB-leden,

Op de Algemene Leden Vergadering van 21 juni 2014 is besloten om voor het Nederlands Kampioenschap van 2015, welke op 10 en 11 oktober aanstaande gehouden zal worden, een nieuwe selectieprocedure op te stellen. De selectieprocedure zoals deze destijds is opgesteld is gaat als volgt:

***
9.1 SELECTIECRITERIA NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Elke combinatie met een NDDB-startkaart kan deelnemen aan het NK. Om voor een titel in aanmerking te komen dient een combinatie echter aan enkele voorwaarden te voldoen.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de titel Nederlands Kampioen (Junioren) zijn:
- De handler is NDDB-lid
- De handler heeft de Nederlandse nationaliteit
- De combinatie is op minstens 50% van het aantal in 12 maanden (*) georganiseerde NDDB wedstrijddagen gestart in een kwalificatieklasse van de betreffende divisie (Heelwork to Music en/of Freestyle).

Opmerking: als 50% van de wedstrijden geen rond aantal geeft dan wordt dit aantal afgerond naar boven. Voorbeeld: als er 9 wedstrijddagen geweest zijn dient men 4.5 ( = 5) wedstrijden gelopen te hebben.

(*) Met '12 maanden' wordt bedoeld: een periode van 12 maanden, terugtellend vanaf 3 maanden voor de sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: de sluitingsdatum van inschrijving voor een NK valt op 5 april 2015. Er wordt dan naar het aantal wedstrijden gekeken dat in de periode van 5 januari 2014 t/m 5 januari 2015 gehouden is.
***

In de periode van 12 maanden die voor dit NK geldt (de periode van 25 juni 2014 t/m 25 juni 2015), zijn er 9 wedstrijddagen georganiseerd. Dit betekent, wanneer bovenstaande selectie criteria gehanteerd wordt, dat een handler/hond combinatie op 5 wedstrijden heeft moeten starten, om in aanmerking te komen voor de titel, in de desbetreffende divisie (HTM en/of Freestyle).

Het bestuur heeft een overzicht gemaakt van de hoeveelheid handler/hond combinaties die, als de zogenaamde 50% regeling gehanteerd wordt, op het aankomende NK in aanmerking komen voor de titel Nederlands Kampioen. Het bestuur is erg geschrokken van de lage uitkomst.
Bij de divisie HTM is er slechts één combinatie die de 50% behaald heeft. Dit terwijl er 18 combinaties HTM gelopen in de periode van 12 maanden. Bij de divisie Freestyle ligt het percentage iets hoger; hier komen 10 combinaties in aanmerking voor de titel, terwijl er 41 mensen hebben meegedaan in deze divisie. Wat betreft de Junioren is er geen enkele combinatie die de 50% gehaald heeft. Dit terwijl er wel junioren zijn, en ook gestart hebben. Dit zou betekenen dat er dit jaar geen kampioen zal zijn bij de Junioren, en dat de HTM kampioen reeds voor het NK bekend is.

Wij concluderen dat de regel, in ieder geval dit afgelopen jaar, niet naar behoren gewerkt heeft, en dat 50% een te hoog streven geweest is voor de gemiddelde wedstrijdloper. Het wedstrijdelement van de belangrijkste wedstrijd van dit jaar, het NK, wordt hierdoor sterk vermindert. Het bestuur vindt dit een kwalijke zaak en heeft daarom met behulp van een jurist bekeken of er mogelijkheden zijn om de 50% regel te wijzigen, zodat er tijdens de NK een eerlijk competitie is.

De 50% regel voor het Nederlands Kampioenschap is destijds opgesteld om ervoor te zorgen dat er meer inschrijvingen op wedstrijden komen, en om de strijd om de titel op het NK eerlijker te maken; zij die nauwelijks inschrijven, hadden zo geen recht meer op de titel. Het inschrijvingsaantal verhogen is echter, zo blijkt uit de cijfers van de afgelopen 9 wedstrijden, niet gelukt. In tegendeel zelfs; deze regel kan er voor zorgen dat er tijdens het NK veel minder deelnemers dan andere jaren aanwezig zullen zijn, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn. Ook het verkrijgen van een eerlijke strijd op het NK lijkt mislukt, met een dermate laag percentage van de wedstrijdlopers die de 50% behaald heeft.

Het feit, dat de wedstrijdkalender zo laat bekend is, heeft hier ook niet aan bijgedragen. Hierdoor is het namelijk niet voor alle leden mogelijk om aan de wedstrijden mee te doen. Juryleden die hun eigen klassen gejureerd hebben, is het ook moeilijker gemaakt om de 50% te behalen. Er staat immers niks vast over compensatie.

Het bestuur stelt om deze redenen voor om het benodigde percentage wedstrijden voor het NK 2015 aan te passen, en wel van 50% naar 33,3%. Dit houdt in dat een combinatie op minimaal 3 wedstrijden gelopen moet hebben (in de desbetreffende divisie) om in aanmerking te komen voor de titel, in plaats van 5. Deze maatregel zal gelden tot en met 31 december 2015. Op de eerstkomende ALV zal de 50% regeling opnieuw besproken gaan worden.

Wanneer het percentage naar 33,3% verlaagd wordt, komen er veel meer combinaties in aanmerking voor de titel (te weten 7 bij HTM en 18 bij Freestyle). Dit geeft in de ogen van het bestuur een competitieve, eerlijkere strijd, en een waarschijnlijker klassement op het Nederlands kampioenschap.
Het bestuur neemt over het bovenstaande geen beslissing zonder de goedkeuring van de leden. Het bestuur is zeer geïnteresseerd in de mening van de leden, en roept daarom bij deze de leden op voor een tussentijdse - spoed - ALV, waarin gestemd zal worden over het percentage dat voor het NK 2015 gehanteerd zal gaan worden.

De procedure van de tussentijdse ALV is als volgt:
Alleen NDDB-leden die hun contributie voor het jaar 2015 betaald hebben, mogen hun stem uitbrengen.
Er wordt schriftelijk, per e-mail, gestemd. De stemmingsperiode duurt 14 dagen en loopt vanaf morgen (woensdag 19 augustus) tot en met dinsdag 1 september.

Gestemd zal worden over de volgende opties:
- Optie 1: een percentage van 50% (5 wedstrijden) aanhouden voor het NK 2015
- Optie 2: een percentage van 33% (3 wedstrijden) aanhouden voor het NK 2015

Stemmen kan door middel van het beantwoorden van deze mail. Gelieve te antwoorden middels 'Allen beantwoorden'.
Na afloop van de stemmingsperiode worden alle uitgebrachte stemmen, en de totale uitslag, gepubliceerd op de NDDB-website. De namen van de stemmers worden hierbij gepubliceerd, ter controle. De uitslag zal bindend zijn voor het NK 2015.

Bij vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met Esther Niemeijer, secretaris, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Esther Niemeijer,
NDDB secretaris
lijn onder

Geschillencommissie

18 juni 2015

Na onze laatste bestuursvergadering zijn de leden van de "geschillencommissie "bekend:
mw. Natasja Meulenkamp, mw Linda Veneberg en de heer Andre de Jong.
Zij zullen naar eer en wijsheid eventuele geschillen oplossen.

Wij heten deze leden van harte welkom!

Cor David
lijn onder

Laatste nieuws vanuit bestuur

3 juni 2015

logo rondBeste leden,

31 mei ligt alweer achter ons en zo ook de jaarlijkse ledenvergadering. We kunnen concluderen dat dit jaar de opkomst beduidend hoger is geweest ten opzicht van voorgaand jaar. Dit sterkt mijn gevoel dat de vereniging leeft!

Verschillende zaken passeerden de revue en er werd zakelijk- en constructief gediscussieerd.
Tevens werd er afscheid genomen van twee bestuursleden, te weten mw. Esther Niemeijer en mw. Brigitte van Gestel.
Langs deze weg wil ik, namens het bestuur,hen hartelijke bedanken voor de getoonde inzet!, we zullen de dames missen.

Ook wil onze nieuwe bestuursleden hartelijk verwelkomen, te weten; mw. Nikky Goes, mw. Wies Koelewijn en mw. Aniek Oerlemans. Dit betekend dat het bestuur van 5 naar 6 personen gaat. In de komende weken wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwe functie-indeling.

Natuurlijk wil ik ook mijn dank uitspreken naar de heer Rene Boertien van Accountantskantoor van Elderen uit Ommen. Dit voor het belangeloos opstellen van de jaarrekening.

Beste leden, ik wens u allen een zonnige vakantie toe!

Met groet,
Cor David
Voorzitter N.D.D.B.
lijn onder

Farm Food Dog Dance Challenge 9 - 10 Mei Animal Event 2015

31 maart 2015


Farm FoodFarm Food en de Nederlands DogDance Bond organiseren samen,logo rond
tijdens het Animal Event 2015,
de Farm Food Dog Dance Challenge.
Tijdens deze Challenge zal in teams van 3 handlers en honden gestreden worden om de Farm Food Trofee. Waar het in deze Challenge om draait is samenwerking, elkaar helpen, steunen en motiveren. Samen proberen om de Farm Food Trofee te bemachtigen!
.Aan deze competitie kan iedereen meedoen! Je hebt geen startkaart of licentie nodig.

De teams bestaan uit een ervaren Dogdancer (niveau Intermediate, Advance en Champion) een beginnende Dogdancer (niveau Recreanten, Beginner, Novice) en een bezoeker van het Animal Event.

De Dogdancers zullen tijdens de competitie hun eigen routines dansen die beoordeeld worden door een vakjury. De bezoeker mag 1 minuut lang samen met zijn hond verschillende oefeningen laten zien. Alle behaalde punten binnen het team worden bij elkaar opgeteld en geven het eindresultaat, die het team een finale plek kan opleveren.

De teams zullen samengesteld worden doormiddel van een trekking en zijn dus van te voren niet bekend.
De inschrijving is gratis en elke deelnemer ontvangt van Farm Food 2 toegangskaarten tot het Animal Event en een uniek t-shirt met "Farm Food Dog Dance Challenge" erop!

Met deze Farm Food Dog Dance Challenge willen we iedereen laten zien en ervaren hoe geweldig het is om samen met de hond leuke dingen te doen. Het niveau is van ondergeschikt belang. Enthousiasme en "plezier voor twee " is belangrijk. Laten zien aan de kijkers hoe leuk onze sport is!

Lijkt het je leuk om met de Farm Food Dog Dance Challenge me te doen? Klik dan hier voor de wedstrijd informatie en schrijf je gauw in! Want vol is vol!!!!
Voor meer informatie over het Animal Event: http://www.animal-event.info
lijn onder

Kalender

 

2023  
18 maart 2023 Wedstrijd Raad van Beheer
Dogshow Rijnland

Hazerswoude-dorp
Meer informatie en inschrijven
19 maart 2023 Wedstrijd Raad van Beheer
Dogshow Rijnland

Hazerswoude-dorp
Meer informatie en inschrijven
15 april 2023 Wedstrijd Raad van Beheer
KC Amsterdam

Amsterdam
Inschrijven tot ...
Meer informatie
10 juni 2023 Wedstrijd Raad van Beheer
Fotofair 
(VVH)
Eersel
Inschrijven tot ...
Meer informatie
11 juni 2023 Wedstrijd Raad van Beheer
Fotofair (VVH)
Eersel
Inschrijven tot ...
Meer informatie
30 september 2023 Wedstrijd Raad van Beheer
NK Weekend
Bant
Inschrijven tot ...
Meer informatie
01 oktober 2023 Wedstrijd Raad van Beheer
NK Weekend Nederlands Kampioenschap
Bant
Inschrijven tot ...
Meer informatie