Alle honden dansen

Gratie en behendigheid van nature
sam 5Alle honden dansen met hun natuurlijke bewegingen, gratie en behendigheid. Let maar eens op honden die flirten: ze lopen "groter", maken langere passen, zijn alert, draaien om de as en laten alles zien wat ze in huis hebben aan hun toekomstige partner. Zowel reuen als teven doen mee in dit spel. Ze lopen achteruit, staan op de achterpoten, springen op en neer, slaan met de poten op de andere hond...in feite doorlopen ze een heel repertoire van bewegingen om de aandacht te trekken.

En kijkt u ook eens naar een pup die al spelenderwijs allerlei bewegingen en capriolen maakt om zich te vermaken. Dus hebt u weinig ideeën over deze sport, observeer uw hond dan eens wanneer hij in een spel met andere honden verwikkeld is en zich uitstekend vermaakt.

Commando´s koppelen aan de natuurlijke bewegingen
De uitdaging van dogdance is om deze natuurlijke bewegingen, waar de hond zoveel plezier in heeft, uit te werken en vast te leggen, zodat ze opvraagbaar worden op commando en/ of signaal en het geheel dan uit te voeren op muziek. De hond wordt dus niet het dansen aangeleerd, maar de bewegingen die hij van nature maakt daar wordt hij bewust van gemaakt, zodat we samen kunnen "spelen" en genieten met elkaar.
De beginjaren van de dogdancesport zijn nu achter de rug en steeds meer hondensportinstructeurs komen achter de mogelijkheden van deze veelzijdige sport en investeren tijd om dogdance te kunnen onderrichten. Het hoge "fun" gehalte en het samenspel tussen baas en hond spelen een belangrijke rol, daarbij zijn er geen verplichte oefeningen waardoor het voor vrijwel elke hond op zijn eigen manier uitvoerbaar is. Het aantal oefeningen is enorm en kan variëren van: twisten, pootjes geven, weven door de benen, sprongen in alle soorten en varianten, rollen, achteruit lopen, het is zo gek niet te bedenken. Zolang het niet schadelijk is voor de hond is alles mogelijk en toegestaan. Nieuwe bewegingen die voldoen aan bovenstaande criteria worden zelfs aangemoedigd!

Canine Freestyle als passie
De Musical Freestyle sport (één van de twee richtingen binnen de dogdance) is onze grote passie. Voor mij is dit het neusje van de zalm op hondensport gebied. De combinatie van gehoorzaamheid en vrijheid in oefeningen biedt de mogelijkheid om uw eigen creativiteit te gebruiken en zich te ontwikkelen binnen de sport. Daardoor kunnen de oefeningen worden aangepast tot de mogelijkheden en capaciteiten van de hond en de handler (begeleider). Wanneer de hond voldoende oefeningen onder de knie heeft kan er worden begonnen het geleerde met muziek te combineren en een "routine" in elkaar te zetten.


Oefeningen ontwikkelen passend bij de hond
Door de muzikale interpretatie ontstaan soms ook spontane ideeën. Een bepaald onderdeel van de muziek nodigt soms uit tot een specifieke oefening. Buiten een aantal basisoefeningen om, werk ik zelf voornamelijk vanuit observatie en vervolgens kies of verzin ik oefeningen die het dichtst bij de natuurlijke of voorkeurs bewegingen van de hond liggen.
Met andere woorden: bewegingen die ik overdag zie, dáár ga ik mee spelen en op door borduren. Dat is een beginpunt. Het grappige is dat men de hond gaandeweg ziet ontwikkelen en vanuit zichzelf steeds meer verschillende bewegingen laat zien, het pakket wordt steeds uitgebreider. Het is alleen een kwestie van het op te merken, ermee aan de slag te gaan en het vorm te geven tot een heuse oefening.
Wie nieuwsgierig en geïnteresseerd is geworden, zou eens een wedstrijd kunnen bezoeken om te kijken en de sfeer te proeven van deze prachtige sport die zich zeker verder zal gaan ontwikkelen.


Tekst: Grietje Wagenaar